[DOC] Marija Gimbutas – The World of the Goddess

Zeița Universală

Iată o conferință deosebită despre simbolurile și practicile culturilor timpurii ale Europei (înainte de invaziile indo-europene – culturi patriarhale). Aceste culturi ale europei timpurii (din adâncurile preistoriei și până în mileniul al 4-lea î.Hr., conform ipotezelor d-nei Marija Gimbutas) aveau drept zeitate supremă „principiul zeiței feminine” – Zeița Universală/Mama Universală, și erau civilizații pașnice, agrare, în care femeile conduceau viața religioasă (ritualuri de regenerare, fecunditate, etc), iar bărbații se ocupau de aspectele practice/materiale ale vieții (arhitectură, comerț, agricultură, etc).

Marija GimbutasAceste societăți sunt obiectul teoriilor ce privesc așa-numitele societăți matriarhale – teorii disputate chiar și în zilele noastre, în sprijinul cărora Marija Gimbutas vine cu argumente și dovezi arheologice impunătoare. Patriarhatul și culturile războinice apar în europa mult mai târziu (de la începutul mileniului 4 î.Hr.) și interacționează cu culturile timpurii ale Europei de-a lungul unei perioade de aproape 2 milenii, până să își lase în mod definitiv amprenta asupra acestora.

Recomand!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *